Személygépkocsi

Személygépkocsi – 17 éves kortól – tanfolyam: 16 és fél éves kortól

Feltételek:

– érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya

– legalább alapfokú iskolai végzettség

– érvényes orvosi alkalmasság

– betöltött legalább 16 és fél éves kor

Amennyiben jogosítványt szeretne, jelentkeznie kell egy elméleti (tantermi-kresz) tanfolyamra vagy egy internetes (e-learning) képzésre. A tanfolyam időtartama kb. 2-3 hét. A tanfolyam igazolt végeztével lehet kresz-ből vizsgázni. Ha a kresz vizsga sikeres, akkor lehet elkezdeni vezetést.  A gyakorlati oktatás a gépkocsi alapvető biztonsági berendezéseinek megismerésével kezdődik, majd ezután pedig a jármű alapvető kezelését kell megtanulni. A gyakorlati órák alkalmával a kötelezően előírt feladatok gyakorlása közben a parkolási feladatokat is be kell gyakorolni. Ezekből a forgalmi vizsga alkalmával négy feladatot kell, önállóan végrehajtani. A kötelezően előírt óraszámok és kilométer levezetése után a városi vizsgával fejeződik be az oktatás.

Bármely sikertelen vizsga esetén a vizsga után a helyszínen lehet a pótvizsgára jelentkezni. A pótvizsga díja, azonos a mindenkori alap vizsga árával. Ha sikerült a forgalmi vizsga, akkor másnap a helyi okmányirodában lehet igényelni a jogosítványt. Ekkor kérik a Vöröskeresztes kártyát és az eredeti orvosi igazolást. Ha mindez megvan, akkor már csak egy fotó és pár nap múlva kap egy értesítést, hogy lehet menni a jogosítványért. A tanfolyam megnyitón a feltételekről és egyéb előírásokról, részletes írásos és szóbeli tájékoztatást kap.

Minden vizsgájára a személyi igazolványát, elsősegély igazolását, ha van, akkor jogosítványát, valamint az esetleges előírt orvosi feltételeit (pl: szemüveg) vigye magával, ezek hiányában, nem lehet vizsgázni. A vizsgáról késni nem lehet, illetve ilyen esetben is a következő vizsga, csak újra befizetett vizsgadíj esetén lehetséges.

Részletesebben

A személygépkocsi “B” kategória fogalma:

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, amely lehet személy vagy kistehergépkocsi is. Valamint az ilyen gépjárműből és a hozzá kapcsolt a vonatkozó jogszabályban meghatározott pótkocsiból álló járműszerelvényt. Az ilyen gépkocsival “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű

A tanfolyam tantárgyai:

Kresz tanfolyam – 28 óra

– közlekedési ismeretek

– a gépkocsivezetés elmélete

– szerkezeti és üzemeltetési ismeretek – összesen, minimum 28 óra

Járművezetési gyakorlat 29 óra

Alapoktatás:

– 9 óra (járműkezelés, rutinpálya, gyér forgalmú útest)

Főoktatás:

– városi vezetés 14 óra

– országúti vezetés 4 óra

– éjszakai vezetés 2 óra –  összesen: 29 óra + vizsgaóra = minimum 30 óra (30 x 50 perc) – kötelező km: 580

Vizsgatárgyak

– Elmélet: közlekedési alapismeretek – számítógépes kresz vizsga – 55 perc

– Gyakorlat: forgalmi gyakorlati vizsga – 60 perc

Vizsgadíjak

Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga: 4.600 Ft

Forgalmi vizsga: 11.000 Ft

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

– a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte

– 17 éves vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb és

– a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

– az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

– a kötelező gyakorlati órákat és kilométereket, igazoltan teljesítette

– 17 éves

Kezdő vezetői engedély

Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. “B” kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

A jogosítvány költségei: Az aktuális árakról, olvassa el az Írásos tájékoztatót vagy érdeklődjön az autósiskolában.

A jogosítvány ára egy összetett ár, mely az alábbi részletekből épül fel

– körzeti orvosi igazolás

– kresz tanfolyam ára + kresz vizsga díja

– vezetési órák ára: hatóságilag előírt kötelező alap órák  + forgalomi vizsga díja + tanpálya használat díja:

– elsősegély nyújtó tanfolyam és vizsga díja:

– jogosítvány kiváltásának díja = JOGOSÍTVÁNY – első jogosítvány ingyenes