Állami támogatás

Szerezzen jogosítványt 25.000 forint állami támogatással

A személygépkocsi „B”-kategória, kresz tanfolyam és vizsga árából, visszaigényelhető az államtól legfeljebb 25.000 Ft

A sikeres kresz vizsga után az ügyfél saját maga intézi!

A Magyar Kormány a www.kreszvizsga.ujnemzedek.hu oldalán a programmal kapcsolatos összes információ elérhető. A fiatalok telefonon is érdeklődhetnek: az Új Nemzedék Központ a

+36 30 711 0643 vagy a +36 30 711 8280 telefonszámon call centert működtet, hétfőtől csütörtökig 9-16, pénteken 9-14 között fogadják a hívásokat. A visszatérítés menetéről a Magyar Államkincstár tud felvilágosítást adni. A tanfolyam és a vizsga díját postai és elektronikus úton lehet visszaigényelni.

Támogatási tájékoztató letöltése

Tájékoztatási kérelem letöltése

Támogatási igazolás – attól az autósiskolától kell kérni, ahol a kresz tanfolyamra jelentkezett!

 Jogosultság:

aki a kresz vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

 Ügymenete:

 1. „A  támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A  kérelmet a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a  „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon kell benyújtani.”

 2. A MÁK a honlapján közzéteszi az elektronikus űrlapot és formanyomtatványt.

 3. A kérelmező hitelt érdemlően igazolja a megfizetett díjakat.

 4. „A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.”

 5. „A  támogatást a  NYUFIG a  megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a  kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.”

 Az eljárás költségmentes, határideje 30 nap.

http://kreszvizsga.ujnemzedek.hu/hasznos-infok/